top of page

Domov

Medijska krajina je v zadnjih desetletjih doživela globoke spremembe, ki so nepreklicno zaznamovale izobraževanje, kulturo in gospodarstvo ter močno vplivale na vsakdanje življenje državljanov. Tako kot pismenost pomeni sposobnost branja in pisanja, medijska pismenost ne vključuje le sposobnosti analize in vrednotenja medijskih sporočil, temveč tudi sposobnost njihovega ustvarjanja. Hiter tehnološki razvoj in širjenje digitalnih medijev, zlasti interneta, sta povzročila več možnosti dostopa do informacij, ki do nas ne pridejo neposredno iz njihovega osnovnega ustvarjalca informacij, temveč so indirektno (posredno) posredovane za lažjo potrošnjo. 


 

Ker medijska pismenost zadeva tudi vključenost državljanov v sodobno informacijsko družbo, je cilj projekta MEDIA4ALL spodbujanje razvoja veščin digitalne in medijske pismenosti v perspektivi vključujočega učenja. S  podporo in aktivnim vključevanjem odraslih, kulturnih delavcev, strokovnjakov s področja umetnosti in kulturnega sektorja se bo pri projektu razvilo izobraževalne vsebine s področja kulture, ki bodo prispevale k razvoju veščin medijske pismenosti odraslih z nižjo izobrazbo in marginalnih skupin. To bo doseženo s pomočjo uporabe metodologije s področja medijev (video-pripovedovanja, foto-izražanja, priprave snemalne knjige) in  participativnih skupnostnih pristopov.

bottom of page