top of page

Partnerji

COJEP International

je nevladna organizacija s sedežem v Strasbourgu v Franciji, ki ima 15 podružnic v evropskih državah. Razvija regionalne strategije za iskanje rešitev za globalne probleme na področju človekovih pravic, demokracije, boja proti rasizmu in diskriminaciji, medkulturnega dialoga in državljanske vzgoje. COJEP ima participativni status pri Svetu Evrope, UNESCO, Združenih narodih, Evropski agenciji za temeljne pravice. Akreditiran je pri Evropskem parlamentu, OVSE in OECD.


Internetna stran: https://cojep.com/

Proportional Message je združenje, ki podpira ljudi iz prikrajšanih okolij z razvojem humanističnih izobraževalnih vrednot. Ljudi spodbujajo k dejavnostim za pridobivanje socialne podpore, učenje in vključevanje, kar obsega celotno spremljanje, podporo in raziskovalne dejavnosti. Zavzemajo se za soočanje in razumevanje potreb migrantov, beguncev in žrtev v podobnih okoliščinah. Poleg tega  se tudi zavzemajo za odprto izobraževanje in socialne prakse za prikrajšane otroke, mladostnike, odrasle in družine. Proportional Message izvaja tudi predavanja in izobraževalne delavnice, namenjene prikrajšanim mladim in odraslim z namenom pridobivanja in poglabljanja znanja in kompetenc. 


Internetna stran: www.proportionalmessage.eu

PM.jpeg

Center za raziskave in izobraževanje SYNTHESIS je pionirska organizacija, ki pripravlja in izvaja projekte pozitivnih družbenih sprememb na področjih podjetništva, državljanske angažiranosti, digitalne pismenosti in integracije migrantov. SYNTHESIS je morda vodilna institucija na področju socialnega podjetništva na otoku Ciper. Ena od njegovih zgodb o uspehu je ustanovitev »Hub Nicosia«, centra za sodelovanje organizacij s kulturnimi, okoljskimi in družbenimi cilji. SYNTHESIS ponuja neformalno izobraževanje različnim ranljivim skupinam z namenom, da jim pomaga pridobiti veščine, ki jih potrebujejo za izpolnjujoče in produktivno življenje. SYNTHESIS izvaja tudi programe usposabljanja za podjetništvo in mehke veščine, zlasti za ljudi, ki jim grozi socialna izključenost, vključno z otroki, ženskami, migranti in begunci, posamezniki z učnimi in čustvenimi težavami, mladimi in dolgotrajno brezposelnimi posamezniki.


Internetna stran: www.synthesis-center.org

Birgu se nahaja v južnem delu Malte in je del majhne regije Cottonera, znane tudi kot Tri mesta. V gosto poseljenem stanovanjskem in industrijskem območju so pristanišča in druge pomorske dejavnosti. Od treh mest je Birgu najstarejše in najpomembnejše. Stoji na polotoku, ki je eno prvih naseljenih krajev v Velikem pristanišču. Občinski svet Birgu si prizadeva zadovoljevati potrebe svoje skupnosti z izvajanjem številnih ukrepov:  ohranjanjem lepote in čistoče območja, arhitekturno prenovo in promocije območja z uporabo IKT orodij. Hkrati si občinski svet  močno prizadeva motivirati svoje prebivalce, da so odgovorni in aktivno  sodelujejo pri ohranjanju dediščine in razvoju urbane  kulture. Skrbi za izboljšanje interesov skupnosti, hkrati pa v celoti upošteva potrebe posameznikov, ki se pojavijo v določenih situacijah. Mesto Birgu se je uspešno uveljavilo tudi kot turistična destinacija in kulturno središče. Trajnostni razvoj v tem kraju je izboljšal kakovost življenja tako prebivalcev kot turistov. Vključenost skupnosti in nadzor nad razvojem sta vplivala na porazdelitev dohodkov in sprejemanje kompromisov, povezanih s povečanim turizmom. Trajnostni turizem je namenjen izboljšanju kakovosti naravnega okolja in življenjskega standarda lokalne skupnosti ob upoštevanju okoljskih in družbenih stroškov.


Internetna stran:  http://birgu.gov.mt

ZRC SAZU je eden vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih centrov v Sloveniji, predvsem na področju humanistike in družboslovja, ter ena najvidnejših akademskih institucij v srednji in jugovzhodni Evropi. Več kot tristo raziskovalcev dela v osemnajstih med seboj povezanih inštitutih, ki tvorijo dinamično transdisciplinarno raziskovalno mrežo. Njihove izjemne raziskave segajo od jezikoslovja do filozofije in od arheologije do biologije. Njihova spoznanja so izjemnega pomena za boljše razumevanje kulturnih, družbenih in naravnih pojavov v Sloveniji in v svetu. Poleg objav v znanstvenih publikacijah, se raziskovalne skupine tudi  ukvarjajo z zbiranjem podatkov, dokumentiranjem in predstavljanjem svojih rezultatov širši javnosti. 


Internetna stran: www.zrc-sazu.si/en

bottom of page