top of page

Rezultati

Projekt predvideva razvoj naslednjih rezultatov:

IO1 - PrivlačenKomplet orodij vdelanih virov digitalne in medijske pismenostiki bo podpiral nizkokvalificirane odrasle pri razvoju osnovnih veščin digitalne in medijske pismenosti s pomočjo snemalnih knjig, video pripovedovanja zgodb in infografik.
 

IO2 - Izdelano po meri Program usposabljanja ob deluki je namenjen usposabljanju izobraževalcev odraslih in skupnosti ter strokovnjakov iz umetniškega in kulturnega sektorja za razvoj osnovnih veščin nizkokvalificiranih odraslih s pomočjo medijsko temelječih metodologij, in sicer pripovedovanja zgodb s fotografijo in glasom, snemalne knjige in videa.
 

1O3- InovativenPriročnik participativnih metodologij za vključevanje skupnosti v medijsko pismenostkaterega cilj je raziskati potencial medijske produkcije za opolnomočenje skupnosti in zagotoviti nabor priporočil za izvajanje dejavnosti medijske vzgoje s participativnimi metodologijami.
 

104 - TheMEDIA4ALL MOOCki bo omogočil popoln dostop do IO1, IO2 in IO3 v enotah velikosti grižljaja. MOOC bo brezplačno na voljo vsem, ki se želijo vpisati z intelektualnimi rezultati in izobraževalnimi viri MEDIA4ALL.
 

105- Spodbudno za razmišljanje Policy Paperki bo na podlagi analize rezultatov transnacionalnega projekta zagotovil nabor operativnih in političnih priporočil za oblikovalce odločitev in politike na področju izobraževanja odraslih in kulture. Celoten politični dokument lahko preberete tukaj:EN,FR,PT,SI,GR

Orodje o vključujočih virih digitalne in medijske pismenosti

Orodje bo odraslim z nizko stopnjo izobrazbo pomagalo razvijati osnove digitalne in medijske pismenosti s pomočjo tehnike priprave snemalnih knjig, video-pripovedovanja in info-grafike. Orodje bo dostopno spomladi leta 2022. 

bottom of page